Öresundskraft Parkour Camp flyttar till Ängelholm i samband med stadens 500-årsjubileum.

Parkour-lägret, som arrangeras av Air Wipp Academy, går av stapeln den 11-16 juli i Kungsgårdshallen och lockar utövare från hela landet. 

- Deltagarna är från tio år och uppåt, killar och tjejer, nybörjare och proffs. Du tävlar bara mot dig själv men med stöd och uppmuntran från dina kompisar. Kamratskapet, gemenskapen och hjälpsamheten är viktiga delar av Parkour, säger Marcus Gustafsson, projektledare Air Wipp Academy.

Lägret är indelat i två delar - en basdel och en proffsdel. Basdelen äger rum 11-14 juli och avslutas med en uppvisning som är öppen och kostnadsfri för allmänheten.